Rozbory pitné vody

Zastupitelstvo obce Trotina na své schůzi 10.9.2019 odsouhlasilo cenu za vodné: Pohyblivá částka: 30,- Kč/m3 Pevná částka: 250,- za přípojku 1-Trotina_navrh_kalkulace_vodne_2019_dotovana_cena-1.xlsx (110894)
Pitná voda Pro rok 2015/2016 a dále Cena pitné vody se na základě Obecně závazné vyhlášky obce Trotina č. 3/2015, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě, stanovila na: Fixní částka na vodovodní přípojku: 200,- Kč Pohyblivá částka za odebraný m3 pitné vody: 23,- Kč (Ceny jsou...
2019 květen 2019: Rozbor pitné vody - 05-2019 - S28C-119052713380.pdf (497343)   2017 Rozbor leden 2017 - 74_17_PV 16012017.pdf (71897) Rozbor mikrobiolog. leden 2017 - 75_17_PV 16012017.pdf (74552) Rozbor únor 2017 - 197_17_PV 13022017.pdf (97403)