VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014 CO SE U NÁS UDÁLO

15.10.2014 23:42

Vážení občané,

volby do obecního zastupitelstva uzavřely další 4leté období, ve kterém se zastupitelstvo obce, v čele s panem starostou a společně s Vámi snažilo zvelebovat naši malou obec. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na chodu a obnově naší obce podíleli a proto jsem si dovolila udělat krátkou rekapitulaci toho nejdůležitějšího, co se u nás událo. Děkuji odcházejícím zastupitelům a těm novým přeji hodně zdaru a sil do práce pro blaho obce a tedy nás všech.

Za bývalé zastupitelstvo, Jana Saifrtová

Rekapitulaci najdete v příloze:

Volební období 2010-2014.pdf (976,2 kB)