Důležité odkazy

E-pravo
http://www.epravo.cz

Jízdní řády
http://www.jizdnirady.cz

Katastr nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Králováhradecký kraj
http://www.kr-kralovehradecky.cz

Královédvorsko
http://www.kralovedvorsko.cz

Obchodní rejstřík
http://www.obchodnirejstrik.cz

Portál územních samospráv
http://www.epusa.cz

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/wps/portal

Regionální informační servis
http://www.risy.cz

Registr ekonomických subjektů
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares

Sdružení obcí Podzvičinsko
http://www.podzvicinsko.cz

Telefonní seznam
http://telefonniseznam.o2active.cz

Třídění odpadu
http://www.jaktridit.cz

Verejny ochrace prav – Ombudsman
http://www.ochrance.cz

Zdravotnická zachranná služba
http://www.zzskhk.cz