Informace pro občany

02.05.2019 15:04
Pitná voda Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za 2018: Trotina_MZE_2018-1.pdf (230,2 kB)   Kalkulace vodného od 1.1.2019: Trotina_kalkulace_vodne_2019_podpis.pdf (768,6 kB) Pro rok 2015/2016 a dále Cena pitné vody se na...
21.02.2017 16:38
Rok: 2014 a 2015 TROTINA 2014-2015.doc (730,5 kB) Rok: 2016        
02.01.2017 15:03
Odvoz komunálního odpadu Odvoz komunálního odpadu 2019: Sudé týdny - pondělí Ceník poplatků za svoz odpadů: vzhledem k navýšení ceny od dodavatele svozu firmy Marius Pedersen, a.s.  došlo ke zvýšení cen za známky na r.2019 : Jednorázová známka na KO: 100,- Kč Paušály na 1...
15.10.2014 23:42
Vážení občané, volby do obecního zastupitelstva uzavřely další 4leté období, ve kterém se zastupitelstvo obce, v čele s panem starostou a společně s Vámi snažilo zvelebovat naši malou obec. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na chodu a obnově naší obce podíleli a proto jsem si dovolila udělat...
03.07.2014 15:28
Vážení spoluobčané, zde najdete informace k územnímu plánu Trotina: ÚZEMNÍ PLÁN TROTINA BYL SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, POSKYTNUTÍM DOTACE V R. 2013. 25. SRPEN 2016 - VYÚČTOVÁNÍ KRAJSKÉ DOTACE A ZASLÁNÍ MATERIÁLŮ NA KRAJ. VÝKRESY A TEXTOVOU ČÁST NAJDETE V ZÁLOŽCE OBECNÍ ÚŘAD...
18.03.2014 22:22
DÁLE VÁS CHCI INFORMOVAT O ROZŠÍŘENÍ SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU A VYTVOŘENÍ DALŠÍHO SBĚRNÉHO MÍSTA U SKLADOVÁKU: - PAPÍR - modrý kontejner - DOROBNÝ KOVOVÝ ODPAD (konzervy, pláty od pilek, atd.) - šedivý kontejner malý - BIOODPAD - zejména pro ty, kdož nemáte zahradu. Pokud by došlo k poptávce ze...
12.05.2012 15:04
Czech Point a služby OÚ Trotina Výpis z bodového hodnocení řidiče Výpis z insolvenčního rejstříku Výpis z katastru nemovitostí Výpis z obchodního rejstříku Výpis z rejstříku trestů Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis z živnostenského rejstříku Ceník...