VODOVOD TROTINA - výkresy, fotky stávající situace